Chúng tôi, với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu, phải tuân thủ các quy định về cờ bạc trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của người chơi để cho phép họ tham gia trò chơi và cung cấp các dịch vụ phụ trợ. Chính sách quyền riêng tư được giải thích rõ những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ người chơi. Khi người chơi đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, người chơi đồng ý với Chính sách quyền riêng tư. Nếu người chơi không đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư hoặc không muốn cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư này đại diện cho một thỏa thuận giữa người chơi và Công ty.

Các điều khoản dịch vụ của MG188:

  1. Không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép, hoặc cố gắng sử dụng tài khoản MG188 để tham gia vào các hoạt động rửa tiền.
    Người dùng phải đảm bảo an toàn cho tài khoản và mật khẩu của mình để ngăn chặn việc kết nối hoặc sử dụng bất hợp pháp. Nếu tên người dùng, số tài khoản hoặc mật khẩu của người dùng bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào, người dùng phải ngay lập tức thay đổi mật khẩu hoặc thông báo cho chúng tôi.
    Người chơi phải chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động trên tài khoản của mình, bất kể đó có phải là việc kết nối hoặc sử dụng được phê duyệt hay không. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin đăng nhập của mình bởi bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích liên quan của MG188.
  2. Không tải lên hoặc sử dụng bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào chứa vi-rút, gây hư hại hoặc có thể làm giảm hiệu suất của các thiết bị, phần mềm, dịch vụ hoặc trang web trò chơi. Không sử dụng bất kỳ thiết bị, máy móc, phần mềm hoặc các phương pháp khác (hoặc bất kỳ hoạt động nào tương tự đã được nêu ở trên) để can thiệp vào hoạt động bình thường của các dịch vụ trò chơi.
  3. Người dùng không được sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trái phép của người dùng khác để nạp tiền hoặc cố tình sử dụng những thẻ này để thanh toán, hoặc thực hiện các hành động lừa đảo khác.
  4. Mỗi người dùng chỉ được phép đăng ký một tài khoản trên MG188. Trong trường hợp MG188 phát hiện một người dùng đăng ký nhiều tài khoản trên nền tảng này, chúng tôi có thể giữ lại một tài khoản và chấm dứt các tài khoản khác của người dùng mà không cần thông báo trước.
  5. Để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, chúng tôi sẽ yêu cầu nền tảng trò chơi thực hiện kiểm tra bảo mật và cung cấp kết quả kiểm tra và phản hồi trong vòng tối đa 7 ngày. Nếu chúng tôi xác định rằng người dùng vi phạm các quy tắc liên quan đến trò chơi, chúng tôi có thể đóng băng tài khoản trò chơi của người dùng và khấu trừ lợi nhuận từ tài khoản đó.